Meteen naar de inhoud

Lopende projecten

Hoe laten we VR echt werken in L&D?

Op de fiets over de luchthaven voor een uitdagend project: Unlocking the potential of VR @ L&D Schiphol. Eerst analyseren we waar VR de meeste meerwaarde biedt. Voor die doelgroep organiseren we een Proof of Concept(POC), maar daar blijft het niet bij. We maken een werkwijze om VR en AR ...

Video inzetten als leermiddel.

Het wordt al veel gebruikt maar video biedt meer mogelijkheden dan het overbrengen van informatie of inspiratie. Met interactieve video kunnen deelnemers procedures oefenen en met 360 graden video VR biedt mogelijkheden voor een indringende leerervaring. Met video-opdrachten voor deelnemers, die zelf gaan filmen kan kennis verwerkt worden. Ook het ...
Antoon Sturkenboom is nu ook gecertificeerd 5 Moments of Need designer!

De kracht van werkplekleren

Antoon Sturkenboom is nu ook gecertificeerd 5 Moments of Need designer! Het papiertje is leuk maar het gaat om de ervaring. Waardevolle sessies waren het tijdens de 5 maanden opleiding, met deelnemers uit verschillende sectoren. We doken in de uitgangspunten van de methodiek en analyseerden wat er écht nodig is ...

Weerbaarheid trainen in VR.

VR en AI bieden nieuwe kansen voor het trainen van weerbaarheid.
Er zijn goede trainingen met acteurs maar om te zorgen dat die vaardigheden beklijven moeten ze vaak herhaald worden, dat gebeurt weinig in de praktijk. Er zijn wel trainingen waarbij 360 graden video ingezet worden om weerbaarheid trainen maar de ...

Omgaan met lastige situaties

Medewerkers van supermarkten komen verschillende situaties tegen in hun werk. O.a. geïrriteerde of zelfs agressieve klanten. Door Corona en de extra regels is dat alleen maar toegenomen. Een bureau wat vanuit gedragswetenschap leerinterventies ontwikkelt, had al de opdracht om hiervoor een e-learning te ontwikkelen, die werd nu nu nog relevante ...

ASML academy: leerstrategie, content en VR

Het is fijn samenwerken met learning architects en designers van ASML. We ontwikkelen blended content voor engineers in Taiwan en maken een herontwerp van het curriculum. Interactieve video blijkt goed te werken in deze setting. Ook werken we aan een pilot met een 360° video toepassing. Een veelzijdige rol in een ...

Afgeronde projecten

NS

Interim adviseur vernieuwing NS opleiding. Van fysieke training naar een efficient blended leertraject, in co-creatie met onderwijskundigen en eindgebruikers.

Bijdrage: Strategisch advies, creative content ontwikkeling, implementatie traject

Humanitas

Ondersteunen van vrijwilligers in de bestrijding van eenzaamheid. O.a. langer thuiswonen leidt tot meer eenzaamheid bij ouderen. Vrijwilligers van Humanitas willen clienten zelfredzaam maken. Met betrokkenen ontwikkelen we nieuwe tools en training.

Bijdrage: Analyse, concept en realisatie van tools en training

Ministerie: Traject medewerkers AVG vaardig

In co-creatie met team Liftov en privacy-experts realiseerden we een blended traject met microlearning en gamified trainingssessie en handvatten voor toepassen in de praktijk.

Bijdrage: Concept, ontwikkeling en content en training, implementatie.

KLM: Effectieve onboarding app voor medewerkers

Alle belangrijke aspecten voor nieuwe medewerkers in een speelse activerende app. Met o.a. quiz, foto-opdrachten en beacons. In co-creatie met het Liftov team en KLM medewerkers.

Bijdrage: Concept, content redactie en co-product owner

UMC Utrecht: simulatiespel voor het trainen van diagnostische vaardigheden

Artsen in opleiding oefenen het maken van diagnoses voor complexe aandoeningen in een veilige speelse omgeving. Trainen wanneer het hen uitkomt. Het Liftov team en medische specialisten van UMC Utrecht ontwikkelden samen een testbaar prototype.

Bijdrage: Strategisch advies, concept, product owner

Corona: van Cursus naar Online

De beweging van klassikale trainingen naar blended trajecten met digitale componenten was al ingezet en heeft door Corona een stevige boost gekregen. Bij mijn opdrachtgever moesten een aantal opleidingen gewoon doordraaien. In korte tijd hebben we klassikale werkvormen omgezet naar online versies waarbij MS Teams gebruikt wordt. Een online les heeft een heel andere dynamiek en vraagt ook andere vaardigheden van de trainers. In een begeleidingstraject hebben we de digitale (didaktische) vaardigheden op peil gebracht. Ondanks hoge tijdsdruk waren de resultaten positief. Deelnemers waardeerden de online training gemiddeld met een 8.

Bijdrage: Online werkvormen, content redactie, coaching online didactiek

Procedures oefenen met interactieve video

Interactieve video is een effectief middel om medewerkers te laten oefenen met regelgeving een procedures. De video geeft de context waarbinnen de regels of procedures toegepast worden en bij een incorrecte keuze is wordt er feedback gegeven.

Binnen de NS opleiding voor machinisten is het trainen van regelgeving in een treinsimulator van groot belang. De beschikbaarheid van treinsimulatoren is beperkt en door Corona sterk verminderd.
Om toch machinisten te kunnen opleiden hebben we de leertrajecten uit de simulator omgezet naar interactieve video’s met vragen en keuzes. Op een laagdrempelige manier, op PC of tablet, kunnen de machinisten oefenen op een voor hen geschikt moment. Natuurlijk is de ervaring van de context minder krachtig dan in een simulator met nagebouwde cabine. Toch werd deze nieuwe manier zeer gewaardeerd door de deelnemers. Door de inzet van interactieve video is er ruimte om de simulator voor meer complexe oefeningen in te zetten.

Vanuit de organisatie en machinisten is er behoeft om procedures met handelingen, in en buiten de cabine te kunnen oefenen. In een pilot hebben we dat gesimuleerd met behulp van interactieve video. We maakten opnames in een stilstaande trein en combineerden die met rijdende treinopnames vanuit een cabine. De gebruiker is de machinist van die trein en reageert tijdens de rit op de gebeurtenissen door te kiezen voor bepaalde handelingen.
Ondanks het platte kleine scherm van de tablet gaven gebruikers terug dat ze echt in de situatie zaten door de beelden en de relevante keuzes. Naar aanleiding van de geslaagde pilot wordt deze aanpak toegepast in nieuwe opleidingen.

Bijdrage: Onderwijskundig concept, interactief video format, regie

Clientvideo voor efficiënte, warme overdracht.

In de langdurige zorg is weinig tijd voor het schrijven en lezen van de overdracht en voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Dit gaat ten koste van de tijd en aandacht van de client. Kunnen we met een korte, snel te maken video, de belangrijkste informatie over de client beschikbaar maken voor alle zorgverleners? Dat is de gedachte het concept Clientvideo. Waarbij het vooral gaat om de specifieke informatie over de zorgbehoefte van de client, de aandachtspunten voor een liefdevolle aandacht. In mijn artikel ga ik uitgebreider in op de aanleiding. Vanuit de zorgsector zijn er positieve reacties op dit concept, maar natuurlijk ook kritische vragen. De volgende stap is om in overleg met zorginstellingen de haalbaarheid van dit concept te onderzoeken.

Geïnteresseerd? Lees het artikel en aarzel niet om contact op te nemen.

Leren van data

Resultaten van leeractiviteiten en evaluaties van deelnemers leveren interessante data op waarmee een afdeling L&D de leertrajecten kan verbeteren. Nu we steeds meer online leren komt er ook meer data beschikbaar van leerplatforms en tools. Dat kan een meer gedetailleerd inzicht geven in de activiteiten en voortgang van de deelnemers. Dit is zowel voor een afdeling L&D als voor de deelnemer zelf relevant.

In een experiment onderzoeken we bij NS samen met Next Learning Valley, de mogelijkheden om data van leeractiviteiten inzichtelijk te maken met behulp van een LRS. Een interessant traject waarbij de data uit van verschillende tools en platforms gecombineerd wordt.

Een toekomstig doel is om het effect te meten van leeractiviteiten op de prestatie van de medewerkers. De uitdaging is dan om data van de leeractiviteiten te combineren met performance data waarbij de privacy van de medewerker gegarandeerd blijft. 

Andere interessant projecten zijn: Supportr groepscaching app, Communicatietrainingsapp met video, Safety toegangstraining, Cultquest online cultuurlessen, animatiefilm SafeDrivePod, Storysavers interactieve erfgoed verhalen app, video dilemma’s rond dierproeven………. Teveel om hier te laten zien, maar ik vertel je graag meer.