Lopende projecten

Procedures oefenen met interactieve video

Interactieve video is een effectief middel om medewerkers te laten oefenen met regelgeving een procedures. De video geeft de context waarbinnen de regels of procedures toegepast worden en bij een incorrecte keuze is wordt er feedback gegeven.

Binnen de NS opleiding voor machinisten is het trainen van regelgeving in een treinsimulator van groot belang. De beschikbaarheid van treinsimulatoren is beperkt en door Corona sterk verminderd.
Om toch machinisten te kunnen opleiden hebben we de leertrajecten uit de simulator omgezet naar interactieve video’s met vragen en keuzes. Op een laagdrempelige manier, op PC of tablet, kunnen de machinisten oefenen op een voor hen geschikt moment. Natuurlijk is de ervaring van de context minder krachtig dan in een simulator met nagebouwde cabine. Toch werd deze nieuwe manier zeer gewaardeerd door de deelnemers. Door de inzet van interactieve video is er ruimte om de simulator voor meer complexe oefeningen in te zetten.

Vanuit de organisatie en machinisten is er behoeft om procedures met handelingen, in en buiten de cabine te kunnen oefenen. In een pilot hebben we dat gesimuleerd met behulp van interactieve video. We maakten opnames in een stilstaande trein en combineerden die met rijdende treinopnames vanuit een cabine. De gebruiker is de machinist van die trein en reageert tijdens de rit op de gebeurtenissen door te kiezen voor bepaalde handelingen.
Ondanks het platte kleine scherm van de tablet gaven gebruikers terug dat ze echt in de situatie zaten door de beelden en de relevante keuzes. Naar aanleiding van de geslaagde pilot wordt deze aanpak toegepast in nieuwe opleidingen.

Bijdrage: Onderwijskundig concept, interactief video format, regie

Omgaan met lastige situaties

Medewerkers van supermarkten komen verschillende situaties tegen in hun werk. O.a. geïrriteerde of zelfs agressieve klanten. Door Corona en de extra regels is dat alleen maar toegenomen. Een bureau wat vanuit gedragswetenschap leerinterventies ontwikkelt, had al de opdracht om hiervoor een e-learning te ontwikkelen, die werd nu nu nog relevante.

Ik ben gevraagd om de makers te ondersteunen bij de ontwikkeling van dit project. Met een enthousiaste groep gedragswetenschappers hebben we afgelopen maanden gewerkt aan een training voor gebruik op mobiele telefoon. Supermarktmedewerkers krijgen effectieve handvatten voor lastige situaties.
Later meer over dit project.

Bijdrage: Concept, storytelling, review content

Corona: van Cursus naar Online

De beweging van klassikale trainingen naar blended trajecten met digitale componenten was al ingezet en heeft door Corona een stevige boost gekregen. Bij mijn opdrachtgever moesten een aantal opleidingen gewoon doordraaien. In korte tijd hebben we klassikale werkvormen omgezet naar online versies waarbij MS Teams gebruikt wordt. Een online les heeft een heel andere dynamiek en vraagt ook andere vaardigheden van de trainers. In een begeleidingstraject hebben we de digitale (didaktische) vaardigheden op peil gebracht. Ondanks hoge tijdsdruk waren de resultaten positief. Deelnemers waardeerden de online training gemiddeld met een 8.

Bijdrage: Online werkvormen, content redactie, coaching online didactiek

Afgeronde projecten

NS

Interim adviseur vernieuwing NS opleiding. Van fysieke training naar een efficient blended leertraject, in co-creatie met onderwijskundigen en eindgebruikers.

Bijdrage: Strategisch advies, creative content ontwikkeling, implementatie traject

Humanitas

Ondersteunen van vrijwilligers in de bestrijding van eenzaamheid. O.a. langer thuiswonen leidt tot meer eenzaamheid bij ouderen. Vrijwilligers van Humanitas willen clienten zelfredzaam maken. Met betrokkenen ontwikkelen we nieuwe tools en training.

Bijdrage: Analyse, concept en realisatie van tools en training

Ministerie: Traject medewerkers AVG vaardig

In co-creatie met team Liftov en privacy-experts realiseerden we een blended traject met microlearning en gamified trainingssessie en handvatten voor toepassen in de praktijk.

Bijdrage: Concept, ontwikkeling en content en training, implementatie.

KLM: Effectieve onboarding app voor medewerkers

Alle belangrijke aspecten voor nieuwe medewerkers in een speelse activerende app. Met o.a. quiz, foto-opdrachten en beacons. In co-creatie met het Liftov team en KLM medewerkers.

Bijdrage: Concept, content redactie en co-product owner

UMC Utrecht: simulatiespel voor het trainen van diagnostische vaardigheden

Artsen in opleiding oefenen het maken van diagnoses voor complexe aandoeningen in een veilige speelse omgeving. Trainen wanneer het hen uitkomt. Het Liftov team en medische specialisten van UMC Utrecht ontwikkelden samen een testbaar prototype.

Bijdrage: Strategisch advies, concept, product owner

Andere interessant projecten zijn: Supportr groepscaching app, Communicatietrainingsapp met video, Safety toegangstraining, Cultquest online cultuurlessen, animatiefilm SafeDrivePod, Storysavers interactieve erfgoed verhalen app, video dilemma’s rond dierproeven………. Teveel om hier te laten zien, maar ik vertel je graag meer.