Meteen naar de inhoud

Werkplekleren, hét startpunt voor Leren en Ontwikkelen.

  • by

L&D krijgt binnen organisaties pas waarde als de resultaten toegepast wordt in de praktijk, als het bijdraagt aan het gewenste resultaat voor de medewerker en organisatie. Bij mijn huidige opdrachtgever NS heet de afdeling L&D dan ook Leren en Presteren. Het belang van het ondersteunen van medewerkers in de praktijk wordt binnen de NS en vele andere organisaties steeds meer onderschreven, o.a. om het leren beter aan te laten sluiten op de praktijk. Het wordt werkplekleren, performance support of workflow leren genoemd. In dit artikel hanteer ik de term werkplekleren. In de training tot 5 Moments of Need* Designer die ik gevolgd heb met een NS collega, ligt de nadruk op performance support. De methodiek pasten we tijden s de training meteen toe in de ontwikkeling van een proof of concept, een eerste versie van een digitale werkplekleren oplossing voor machinisten.